دوره دکوراتور نقش برجسته

سرفصلهای مهم دوره

?استفاده و نگهداری صحیح از ابزار کار
?انتخاب و انتقال طرح برروی انواع جنس سطح کار و انواع روش انتقال طرح
?انواع زمینه سازی برای کار
?نحوه کار با انواع کاردک ها
?انواع خمیر کار(خمیر کار با دست،خمیر با کاردک،خمیر روان )
?انواع روش اجرا و ضرورت استفاده از هر یک (کار بادست/کار با کاردک
?ساخت انواع خمیر و آماده سازی انواع مواد
?نحوه کاردک کشی گلبرگ های بنفشه -برگ های بنفشه
?آموزش گل شقایق-آموزش شکوفه های بهاری-آموزش گل ادریسی -آموزش گل آفتابگردان
?آموزش و ساخت انواع ساخت دیواری
?رنگ آمیزی-روانشناسی رنگها -انواع رنگ از نظر جنس ورقیق کننده هریک(پایه آب و پایه حلال)
?دوره دکوراتور نقش برجسته مناسب
الف)شاغلین درمدارس هنرستانهافرهنگسراها_موسسات هنری
ب)متقاضیان کار در حوزه هنری
پ)علاقمندان جهت تدریس و مربیگری در رشته پاستل گچی و روغنی
ج)علاقمند جهت زدن کارگاه های پتینه و دکوراسیون داخلی