دوره مربیگری نقاش آبرنگ

سرفصلهای مهم دوره

?تعریف و مفاهیم نقطه،خط،سطح،حجم
?تعریف مفهوم ریتم،حرکت و بافت،ترکیب بندی
?مفهوم انواع طراحی و تاریخچه طراحی ایران وجهان
?مفهوم پرسپکتیو، انواع آن،مفهوم نقطه گریز و خط افق و پرسپکتیو های رنگی
?آموزش طبیعت و شیوه های اسکیس زدن از طبیعت و تکنیک های مختلف طبیعت پردازی
?مفهوم چهره و اجزای آن و تناسبات چهره در سنین مختلف
?مفهوم تغییرات تناسبات فیچور انسان در پرسپکتیو
⚪️مفهوم دایره رنگ -تباین رنگ -تنالیته-واریاسیون
⚫️مفهوم طرح افکنی و ساده سازیزو تاریخچه قلم فلزی و آب مرکب
?مفهوم تکنیک ترام خط و هاشور توسط انواع قلم
?مفهوم تکنیک آبرنگ
?آموزش تکنیک های خیس در خیس-خیس در خشک -خشک در خشک -خشک در خیس
?آشنایی با انواع ابزار اثر گذار و اثر پذیر و
?روش تجزیه کردن و ساده سازی طرح
?روش ایجاد بافتهای مختلف در آبرنگ
⚪️آموزش تلفیق متریال های برابر و تکنیهای برابر
⚫️آموزش تلفیق نوع قلم ها (مویی -پری- نی-فلزی)

???دوره نقاش آبرنگ مناسب
الف)شاغلین درمدارس هنرستانهافرهنگسراها_موسسات هنری
ب)متقاضیان کار در حوزه هنری
ج)علاقمندان جهت تدریس و مربیگری در رشته نقاش آبرنگ
د)خانمها و آقایان

?اصطلاح انگلیسی استاندارد
?ارائه گواهینامه مهارت از سازمان فنی و حرفه ای کشور
?گواهینامه قابل ترجمه
?امتیاز برای مهاجرت
?سابقه کار (استعلام از اداره کار )
?ارائه جهت بیمه هنرمندان