?دوره مربیگری نقاش رنگ و روغن

سرفصلهای مهم دوره

?تعریف و مفاهیم نقطه،خط،سطح،حجم
?تعریف مفهوم ریتم،حرکت و بافت،ترکیب بندی
?مفهوم انواع طراحی و تاریخچه طراحی ایران وجهان
?مفهوم پرسپکتیو، انواع آن،مفهوم نقطه گریز و خط افق و پرسپکتیو های رنگی
⚫️آموزش طبیعت و شیوه های اسکیس زدن از طبیعت
?تکنیک های مختلف طبیعت پردازی
?مفهوم چهره و اجزای آن و تناسبات چهره در سنین مختلف
?مفهوم تغییرات تناسبات فیگور انسان در پرسپکتیو
?مفهوم دایره رنگ -تباین رنگ -تنالیته-واریاسیون
?مفهوم طرح افکنی و ساده سازی
?تاریخچه سبکهای مختلف هنری (کلاسیک-رئالیسم -فوویسم_ابستره و …..
⚫️مفهوم تکنیکهای الا پریما -لایه لایه و کاردک
?اجرای یک نمونه تابلو با تکنیک لایه لایه به یمی از سبکهای هنری رئال -امپرسیونیسم -کوبیسم –
?اجرای یک نمونه تابلو با کاردک به یکی از سبکهای هنری
?زیرسازی با مدیومهای مختلف برروی بافتهای مختلف
?آماده سازی رنگ قبل از شروع کار و چینش رنگها
?اجرای طبیعت بیجان با استفاده از مکمل ها و در نظر گرفتن منبع نور وایجاد سایه های اصلی و فرعی
?اجرای جنسیتهای مختلف پارچه -سفال بدون لعاب-میوه و گل
⚫️اجرای یک اثر هنری با استفاده از تونالیته سیاه و سفید
?اجرای یک اثر هنری با استفاده از رنگهای مکمل و خنثی در ایجاد پرسپکتیو جوی برای طبیعت
?استفاده از مکمل های رنگی در اجرای یک آناتومی و فضا سازی
?اجرای یک اثر هنری از حیوانات مختلف مویی وپری و پوستی
?اجرای یک اثر هنری با ترکیب پرسپکتیو -رنگ -اناتومی و فضا سازی

?دوره نقاش رنگ و روغن مناسب
الف)شاغلین درمدارس هنرستانهافرهنگسراها_موسسات هنری
ب)متقاضیان کار در حوزه هنری
ج)علاقمندان جهت تدریس و مربیگری در رشته نقاش آبرنگ
د)خانمها و آقایان
?اصطلاح انگلیسی استاندارد
?ارائه گواهینامه مهارت از سازمان فنی و حرفه ای کشور
?گواهینامه قابل ترجمه
?امتیاز برای مهاجرت

?سابقه کار (استعلام از اداره کار )
?ارائه جهت بیمه هنرمندان

هماهنگی و ثبت نام :
ارسال پیام به واتس اپ
۰۹۳۵۲۱۸۶۸۶۰