خانم نفیسه امینی هنرجوی اموزشگاه نیروانا در سال شهریور ماه سال 1399 نمایشگاه قلمو طلایی را درگالری سیتی سنتر اصفهان برگزار کردند.

افتتاحیه نمایشگاه با حضور با افتخار استاد هوشنگ جزیزاده و دوستان هنردوست